เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติศาสตร์

 

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

ACK มาจากคำภาษาไทยสำหรับอาหารแช่แข็ง (Aahaan Cher Khan)

 

เราเปิดตัวออกมาเป็นกลุ่มของคนไทยที่ได้รับการพัฒนาความคิดของการปล่อยให้คนทั้งโลกได้ลิ้มรสอาหารไทยที่ยอดเยี่ยม

สำหรับส่งอาหารทั่วโลกและยังคงให้มันสดมันจะต้องมีการแช่แข็งคือบทสรุปของเรา

จากนั้นเราทำงานเพื่อให้อาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง

© Copyright ACK อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัท สงวนลิขสิทธิ์